> -Sertifikovana BREND obuća < > ŠPANIJA – ITALIJA – ŠVEDSKA < > ON LINE SHOP < besplatna dostava brzom poštom 24-48 h SIGURNA KUPOVINA  FABRIČKE CENE 0659992065

KORPA

SUECOS je PROFESIONALNA i sertifikovana obuća u Evropskoj uniji EN ISO 20347 : 2012 i pripada grupi lične ZAŠTITNE OBUĆE LZO prve kategorije (PPE type I i II) 

Budite drugačiji od drugih i nosite kvalitetnu obuću iz EU koja će načiniti pozitivne promene na vaše zdravlje ! Zaboravite tvrde poliuretanske klompe i papuče koje se brzo raspadaju i stvaraju vam tegobe i neprijatne mirise na stopalima ! UDOBNA LAKA i JAKA obuća SUECOS izrađena je od NOVOG penastog specijalnog X-CELL Švedskog materijala. Anatomijom i mekoćom Suecos obuća smanjiće vam opterećenje i BOL u stopalima, zglobovima i kičmi. BESPLATNA isporuka brzom poštom za 24-48 h SIGURNA KUPOVINA i siguran KVALITET, zato vam dajemo duplo dužu garanciju od drugih ako su vam previše lagane i mekane vraćamo 100% novac ! Vaše zadovoljstvo je naša sadisfakcija ! . . . .  POZOVITE ODMAH vaš poziv je važan za nas 065/9992-065   

Da li ste profesionalac ili ste profesionalni ? Šta mislite da budete i jedno i drugo ?    Suecos® veruje da ne bi trebalo postojati kompromis između profesionalizma i stila. Trudimo se da proizvodimo najsavremeniju naprednu radnu obuću, ali ne i na račun estetike. Zapravo, mi smo uspeli da to i postignemo. Od dizajna i boja do ergonomije, uzimamo u obzir vaše potrebe. Sestre i konobarice mogu nositi modernu a udobnu i kvalitetnu obuću zar ne ? Lekari, kuvari i barmeni mogu biti zaštićeni od profesionalnih oboljenja i izgledati stilski. Sa nama ćete imati najnaprednije tehnologije u profesionalnoj obućarskoj industriji, i izgledati dobro i zadovoljno. Suecos® je dizajniran i prilagođen profesionalcima, i profesionalizmom.

Ovlašćeni distributer za Srbiju BANKER L.T.D doo

Niš 18000, Vožda Karađorđa 13 pib 100621467

Sa zadovoljstvom očekujemo vaš telefonski poziv od 8-20h

PORUĐBINA ON LINE ILI SMS-om preko 065/9992-065

FREE SHIPING poštarina besplatna isporuka 24-48 h

Sigurna kupovina 100% moguća zamena broja i modela kao i povraćaj novca

Ovlašćeni distributer  za druge proizvode poseduje

Dozvolu Ministarstva zdravlja za uvoz-izvoz nabavku,skladištenje i distribuciju medicinskih sredstava na teritoriji Republike Srbije Banker ltd Niš

Broj: 515-04-06348/2017-11

JUGOINSPEKT 1

Zahtev za otklanjanje nesaobraznosti

SIGURNI SMO U KVALITET - SUECOS obuća je udobna i vrhunskog kvaliteta ali ako vama nije po volji, popunite obrazac izjave, vratite nam obuću u roku od 30 dana a mi ćemo vama novac ! Vaše zadovoljstvo je naša sadisfakcija ! U PRILOGU IZJAVA O ODUSTANKU OD UGOVORA NA DALJINU

Дужност обавештавања пре закључења уговора
Члан 13.
Трговац је дужан да пре закључења уговора о продаји робе или пружању
услуга, потрошача на јасан и разумљив начин на српском језику и језику и
писму националне мањине у складу са законом обавести о:
1) основним обележјима робе или услуге;
2) пословном имену, матичном броју, адреси седишта и броју
телефона;
3) продајној цени или начину на који ће се продајна цена обрачунати
ако се због природе робе или услуге продајна цена не може утврдити унапред, као и о свим додатним поштанским трошковима и трошковима транспорта и испоруке и могућности да се ти трошкови могу ставити потрошачу на терет;
4) начину плаћања, начину и року испоруке, начину извршења других
уговорних обавеза;
5) постојању законске одговорности због несаобразности робе или услуге уговору;
6) начину изјављивања рекламације трговцу, а нарочито о месту
пријема и начину поступања трговца по њима, као и условима који се односе на остваривање права потрошача по основу саобразности;
7) приликом понуде и продаје техничке робе о доступности резервних
делова, прикључних апарата и сличних делова, техничког сервиса, односно
одржавања и оправке за време и после престанка периода у којем одговара за несаобразност уговору, односно после престанка производње и увоза робе;
8) условима за раскидање уговора, ако је закључен на неодређено
време или ако се продужава аутоматски.
У зависности од околности конкретног случаја и врсте робе или услуге
трговац је дужан да пре закључења уговора потрошача обавести и о:
1) трајању уговора;
2) минималном трајању уговорних обавеза;
3) функционалности, укључујући и мере техничке заштите дигиталног
садржаја;
4) релевантној интероперабилности дигиталног садржаја са хардвером
и софтвером о којима трговац има сазнања или о којима се разумно може
очекивати да има сазнања;
5) постојању и условима постпродајних услуга и гаранцијама.
Трговац није дужан да потрошача обавести о подацима из ст. 1. и 2. овог
члана, ако те појединости очигледно произлазе из околности закључења
уговора.
Ако трговац и потрошач закључе уговор, подаци из ст. 1. и 2. овог члана
постају његов саставни део.
Терет доказивања извршења обавезе обавештавања потрошача о
подацима из ст. 1. и 2. овог члана сноси трговац.
Ако приликом закључења уговора трговац не поступи у складу са
обавезом обавештавања из ст. 1. и 2. овог члана, потрошач може захтевати
поништење уговора, независно од тога да ли је трговац имао намеру да га
пропуштањем обавештавања наведе на закључење уговора. Право да се
захтева поништај уговора престаје истеком годину дана од дана закључења
уговора.

IV. ЗАШТИТА ПОТРОШАЧА У ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА ИЗ
УГОВОРА НА ДАЉИНУ И УГОВОРА КОЈИ СЕ
ЗАКЉУЧУЈУ ИЗВАН ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА
1. Обавештавање потрошача и право на одустанак
Дужности обавештавања за уговоре на даљину и уговоре
који се закључују изван пословних просторија
Члан 27.
Трговац је дужан да пре закључења уговора на даљину, односно изван
пословних просторија, поред података из члана 13. овог закона, на јасан и
разумљив начин потрошача обавести о:
1) адреси на којој послује, ако не послује на адреси на којој му је
седиште или пребивалиште и адреси, броју факса и адреси електронске поште трговца у чије име поступа на коју потрошач може да изјави рекламацију;
2) продајној цени која обухвата укупне трошкове за обрачунски период
у случају уговора са неодређеним трајањем или уговора који садржи претплату; када се оваквим уговорима предвиђа плаћање фиксне суме, продајна цена обухвата укупне месечне трошкове; када се укупни трошкови не могу поуздано унапред обрачунати, саопштава се начин на који ће се продајна цена обрачунавати;
3) трошку коришћења средстава комуникације на даљину за закључивање уговора када се тај трошак обрачунава на основи различитој од основне тарифе;
4) условима, временском року и поступку за остваривање права на
одустанак од уговора у складу са чланом 28. овог закона;
5) обавези да плати трговцу разумне трошкове у складу са чланом 35.
став 3. овог закона, ако потрошач остварује право на одустанак од уговора
након што је поднео захтев у складу са чланом 28. став 2. и чланом 29. овог
закона;
6) када право на одустанак од уговора није предвиђено у складу са
чланом 37. овог закона, о податку да потрошач не може да користи право на одустанак или, где је примењиво, околностима под којима потрошач губи право на одустанак од уговора;
7) постојању његовог уговорног односа са поштанским оператором
преко кога потрошач може, у случају рекламације због несаобразности, да
пошаље робу о трошку трговца.
У зависности од околности конкретног случаја и врсте робе, трговац је
дужан да потрошача обавести и о:
1) дужности потрошача да сноси трошкове повраћаја робе у случају
одустанка од уговора и, за уговоре на даљину, ако се роба због својих
карактеристика не може вратити поштом, трошкове враћања робе;
2) постојању примењивих кодекса добре пословне праксе и начину на
који се може стећи увид у садржај кодекса, где је примењиво;
3) минималном трајању уговорних обавеза потрошача у складу са
уговором;
4) постојању и условима за полагање депозита или других
финансијских гаранција које потрошач на захтев трговца треба да плати или достави;
5) могућности приступа вансудским механизмима за решавање
спорова које трговац унапред прихвата и начинима приступа.
Одредбе ст. 1. и 2. овог члана примењују се и на уговоре о снабдевању
водом, гасом или електричном енергијом када они нису понуђени за продају у ограниченој или унапред одређеној количини, или на уговоре о снабдевању топлотном енергијом или о испоруци дигиталног садржаја који се не испоручује на трајном носачу записа.

Подаци из става 1. тач. 4) и 5) и става 2. тачка 1) овог члана могу бити
достављени путем обрасца из члана 28. овог закона.
Трговац је дужан да пре закључења уговора о пружању финансијских
услуга на даљину, потрошача, на јасан и разумљив начин, обавести о:
1) основним обележјима финансијске услуге;
2) продајној цени финансијске услуге укључујући порезе, таксе,
трошкове и накнаде, односно о начину обрачунавања цене ако продајна цена финансијске услуге не буде исказана;
3) посебним ризицима који се односе на одређени финансијски
инструмент;
4) периоду за који важе дата обавештења;
5) начину плаћања.
Уколико трговац не испуну обавезу обавештавања о додатним
трошковима из члана 13. тачка 3) овог закона и става 2. тачка 1) овог члана
потрошач није дужан да сноси те трошкове.
Трговац је дужан да податке из ст. 1, 2. и 6. овог члана пружи потрошачу
на српском језику.
Подаци из ст. 1, 2. и 6. овог члана представљају саставни део уговора на
даљину или уговора који се закључује изван пословних просторија.
Терет доказивања извршења обавеза у складу са ст. 1, 2. и 6. овог члана
и чл. 30. и 31. овог закона је на трговцу. Право потрошача на одустанак од уговора
Члан 28. Потрошач има право да одустане од уговора закљученог на даљину, односно изван пословних просторија у року од 14 дана, без навођења разлога и додатних трошкова, осим трошкова из чл. 34. и 35. овог закона (у даљем тексту: одустанак од уговора).
Потрошач остварује право на одустанак од уговора изјавом коју може
дати на посебном обрасцу за одустанак од уговора закљученог на даљину,
односно изван пословних просторија или на други недвосмислен начин (у
даљем тексту: образац за одустанак).
Изјава о одустанку од уговора код уговора на даљину и уговора који се
закључују изван пословних просторија сматра се благовременом уколико је послата трговцу у року из става 1. овог члана.
Изјава о одустанку од уговора производи правно дејство од дана када је
послата трговцу.
Ако трговац омогући потрошачу да електронски попуни и пошаље образац за одустанак, дужан је да га о пријему обрасца без одлагања обавести у писаној форми или на другом трајном носачу записа.
Протеком рока из члана 29. овог закона престаје право потрошача на
одустанак од уговора.
Терет доказивања да је поступио у складу са одредбама ст. 1.-5. овог
члана, ради остваривања права на одустанак од уговора, је на потрошачу.
Облик и садржину обрасца за одустанак прописује министар надлежан
за послове заштите потрошача (у даљем тексту: Министар).
Рачунање рокова за одустанак потрошача од уговора
Члан 29.
Код уговора о пружању услуга, рок од 14 дана рачуна се од тренутка
закључења уговора између потрошача и трговца.
Код уговора о продаји робе, рок од 14 дана рачуна се од тенутка када
роба доспе у државину потрошача, односно трећег лица које је одредио
потрошач, а које није превозник.
Када потрошач једном поруџбеницом наручи више врста роба које се
испоручују засебно, рок од 14 дана почиње да тече када последња врста
наручене робе доспе у државину потрошача, односно трећег лица које је
одредио потрошач, а које није превозник.
Када се испорука робе састоји из више пошиљки и делова, рок од 14
дана почиње да тече када је последња пошиљка или део, доспео у државину потрошача, односно трећег лица које је одредио потрошач, а које није превозник.
Када је закључен уговор на неодређено време са периодичним испорукама робе, рок од 14 дана почиње да тече када прва пошиљка робе доспе у државину потрошача, односно трећег лица које је одредио потрошач, а
које није превозник.
Ако трговац не преда потрошачу обавештење из члана 27. став 1. тачка
4) овог закона, на начин из члана 30. став 1. овог закона и члана 31. став 2. овог закона, потрошач може одустати од уговора у року од 12 месеци од дана истека рока за одустанак од уговора.
Ако трговац није предао потрошачу обавештење из члана 27. став 1.
тачка 4) овог закона, на начин из члана 30. став 1. овог закона и члана 31. став 2. овог закона, па то учини у року од 12 месеци од дана закључења уговора, рок од 14 дана почиње да тече када потрошач добије образац за одустанак.
Рок из ст. 1. до 7. овог члана истиче протеком последњег часа
последњег дана рока.
Код уговора о пружању финансијских услуга на даљину, рок из става 1.
овог члана рачуна се од тренутка закључења уговора, односно од тренутка
обавештавања потрошача о садржини уговора ако је то обавештење примио
након што је уговор закључен и завршава се истеком последњег часа
последњег дана рока.
Изузетно од става 1. овог члана, код уговора о осигурању живота на
даљину, потрошач има право да без навођења разлога у року од 30 дана
закључења одустане од уговора.

Upoznajte savršenu kombinaciju

Dizajn + Zdravlje + Funkcionalnost

 Suecos sa ponosom dizajnira obuću koja pruža OLAKŠANJE za kolena, kukove i leđa. Naš glavni cilj je zdravlje i opšte blagostanje naših kupaca.

Obratili smo pažnju na kvalitet, funkcionalnosti i dizajn koji je od suštinskog značaja u svemu što radimo.

Da bismo to postigli, radimo na kontinuiranom razvoju nove tehnologije fokusirane na anatomiji stopala, koristeći analize hodanja.

ŠVEDSKI DIZAJN I TEHNOLOGIJA PROIZVODNJA U EVROPSKOJ UNIJI ŠPANIJA

Katalog 2019.

Razlozi za izbor:

 • + Ergonomski dizajn za veću udobnost
 • + Apsorpcija udaraca: smanjuje pritisak na zglobove, leđa i stopala.
 • + EVA Materijal  koji se prilagođava stopalima.
 • + Ultralaka:    smanjuju napor mišića prouzrokovanih težinom.
 • + Ekstremno meka:  daje udobnost stopalima.
 • + Ojačani materijal: za bolju zaštitu pete.
 • + Antibakterijski materijal: obezbeđuje dobru higijenu za stopala.
 • + Dizajnirana obuća: sprečava tečnu infiltraciju.
 • + Urezani žlebovi:  stimulišu protok krvi u tabanima
 • + Podloga:  rebrasta i bitno smanjuje proklizavanje.
 • + Prozračna: ventilacioni otvori
 • + Laka za održavanje: čisti se samo vodom i sapunom
 • + Sertifikovana:   CE znak za kvalitet u EU i  Jugoinspekt
 • + REGULATION: CERTIFICATE CE, Directive 89/686/ CEE, Category I       

Kako je rešen veliki problem koji imaju Hotelijeri i ugostitelji , a oni se dosad toga nisu setili ?

Recepcionari, sobarice, konobari, kuvari…, provode većinu  svog radnog  vremena na nogama i hronično se osaćaju umorno.

Setite se koliko ste problema imali sa personalom, baš tada kada su bili najpotrebniji gostima a i vama ?

Hoćete da Vam osoblje bude produktivno, neumorno, zadovoljno i bez bolovanja zbog profesionalnih oboljenja ?

Stalo vam je da vam personal bude identično uniformisan,  a ne različitom  obućom i da narušava renome objekta koji mukotrpno gradite ?

To nije moja obaveza često sledi odgovor… da ali ako nastanu povrede na radu naročito od proklizavanja poslodavac podnosi sankcije i ogromne kazne i obeštećenja zaposlenom.

U nekim objektima poslodavac za kupovinu LZO obuće na svakih godinu dana za stalno zapošljene radnike učestvuje sa 50%  jer istu radnik koristi i vam radnog vremena što ne bi trebalo da bude.

Postoji dokazano rešenje, ali samo pažljivo za dva minuta pročitajte tekst u nastavku i rešili ste problem zauvek !

Švedski tehnolozi inženjeri i vlasnici fabrike Suecos , godinama su analizirali hod, pokrete i potrebe profesionalaca i evo daju vam nekoliko korisnih saveta 

i na šta trebate obratiti pažnju prilikom kupovine profesionalne  obuće od koje će te imati benefit a ne trošak ;

 1. Obuća mora da ima ne klizajući mekani đon, sa širokim gazištem zbog veće  stabilnosti  i zaštite od mogućih povreda.
 2. Obavezno obuća na petama mora da  ima funkciju   apsorpcije udaraca (amortizera)  zbog zaštite zglobova i kičme.
 3. Bezbedne cipele ne smeju da ima klasične pertle, već čičak traku ili lastih koji je sakriven ili imitira pertle .
 4. Da je gornjište od paropropusnog ali vodootpornog , čvrstog materijala a najbolji je antibakterijskog mikrofibera koji se lako održava i čisti.
 5. Da imaju udobno mekano gazište za stopalo koje umanjuje bolove u stopalima.
 6. Peta treba da bude zatvorena, i obuća ne sme da zateže stopala po obodima gornjišta već da ima mekani zaštitni filc.
 7. Cipele trebaju da imaju malu podpeticu zbog normalnog položaja kičme, ali ne više od 25 mm i kod ženskog personala.

Ne možemo Vam dovoljno naglasiti važnost nošenja sigurne i udobne profesionalne obuće koja je posebno dizajnirana za  potrebe profesionalaca i koja se bitno razlikuje od obične obuće .

SUECOS® je veoma popularani  proizvođač  najkvalitetnijih cipela koje profesionalci koriste u preko 40 zemalja sveta na svim kontinentima.
Suecos® cipele za profesionalce su vrlo lagane, mekane a samim tim udobne i štite zdrave zapošljenih .

Đon je izrađen od specijalnog  X-CELL jakog, savitljivog, mekanog a lakog penastog materijala. Gazište, apsorbuje udarce, primetno oslobađaja pritisak na kolenima, zglobovima i kičmi čak i do 65 %.

Gornjište je od mikrofibera, koji izgleda veoma slično kao mat koža. Ono je paropropustno a vodootporno i ne zadržava znoj a samim tim i eliminiše nastanak gljivica i neprijatnih mirisa .

Suecos® profesionalne cipele proizvedene su u EU poseduju CE znak kontrole kvaliteta, i bez kompromisa pružaju udobnost, stabilnost ,sigurnost i omogućavaju  stopalima da dišu sa svakim korakom.

U toku je promotivna akcija za pravna lica za koja odobravamo popuste u  zavisnosti od  željene količine.

Sva obuća poseduje  ISO EN 20347 zaštita od proklizavanja što garantuje da je Lična Zaštitna Obuća.

Kupovinom preko računa vašeg biznisa umanjili ste i porez na dobit za 15 % a zaštitili ste se od sanitarne i inspekcije rada o sprovođenju zakona i propisa LZO

Klompe i papuče poseduju isto CE znak EU i svojim reljefastim gazištem i pravilno podešenim nubsima  u kombinaciji sa saćastim uložcima bitno poboljšavaju perifernu cirkulaciju krvi i smanjuju bolove u stopalima.

Švedjani su izmislili pojaseve i r-begove za veću bezbednost u automobilima, a u 21 veku i najbezbedniju obuću za profesionalce koji dnevno prelaze i preko 10.000 koraka.

Zaštita zdravlja vaših saradnika je na prvom mestu , zdrav radnik je i zdrav biznis !

Za pravna lica i veće poruđbine odobravamo rabat i besplatno dostavljamo na adresu kupca.

Razlozi za izbor:

+ Ergonomski dizajn za veću udobnost

+ Apsorpcija udaraca: smanjuje uticaj na zglobove, kolena, leđa i stopala.

+ Materijal koji se prilagođava stopalima.

+ Ultralight: smanjenje mišićnog napora do 70%.

+ Ekstremna mekoća za veći komfor.

+ Ojačani materijal: za bolju zaštitu pete.

+ Antibakterijski materijal: obezbeđivanje dobre higijene stopala.

+ Dizajniran da spreči tečnu infiltraciju.

+ Urezani nubisi koji stimulišu protok krvi

+ Protiv klizanja.

+ Prozračno: ventilacioni otvori i materijal koji omogućava da stopala dišu

+ Lako se čisti: koristeći samo vodu i sapun

+ CE znak za kvalitet EU

KLIKNITE NA SLIKU I IZABERITE KLOMPE-PAPUČE...